Cursus Duits

Succes op de Duitse markt staat of valt met uw communicatieve vaardigheden in de Duitse taal. Bij klantencontacten is behalve kennis van de taal ook kennis van de manier van zaken doen in Duitsland onontbeerlijk.

Onze maatwerk trainingen Duits zijn erop gericht u en/of uw medewerkers tijdens individuele of groepstrainingen kennis te laten maken met het zakelijk taalgebruik of de reeds aanwezige kennis te vergroten. Uw individuele doelstellingen en projecten (in Duitsland of met Duitstalige klanten) staan hierbij centraal.

Wij bepalen op onze locatie kosteloos en geheel vrijblijvend op basis van de Europese taalniveaus het beginniveau van potentiële cursisten. Deze test bestaat uit een schriftelijk en een mondeling deel. U kunt het schriftelijke deel ook online invullen en het mondelinge deel kan eventueel ook telefonisch afgenomen worden. In dit vrijblijvende gesprek komen ook de aard van het bedrijf, de functie van de cursist(en) en de te bereiken doelstellingen aan de orde. Naar aanleiding hiervan geven wij u advies over de inhoud, duur en intensiteit van uw cursus Duits en stellen wij een individueel trainingsvoorstel op.

Onze opleidingen zijn maatwerk en afgestemd op de behoefde van onze cursisten – uw voordelen zijn:

  • Hoge kwaliteit omdat wij uitsluitend met native speakers werken die ruime ervaring hebben in het bedrijfsleven in Duitsland en in het geven van taaltraining.
  • Aantrekkelijke tarieven: bekijk ons Voordeelpakket – een pakket waarin we tegen verminderd tarief uw kennis van de Duitse taal op een hoger niveau kunnen brengen.
  • Geen wachttijden: u kunt meteen met uw cursus beginnen.